Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology

Masterclass digitalisering voor universitaire bestuurders

Wanneer:vr 03-06-2022 13:30 - 16:30
Waar:Binnenstad Groningen
Aanleiding

De universiteiten digitaliseren in een steeds hoger tempo, vergelijkbaar met de rest van de maatschappij. Onderwijs en onderzoek hebben door digitalisering enorme vooruitgang geboekt. De universiteiten worden hierdoor afhankelijker van hun informatiefunctie, zowel in de primaire processen als de ondersteuning. Alles ligt plat als de IT niet werkt of door een ‘hack’ onklaar wordt gemaakt. Hierdoor wordt digitalisering, veelal onopgemerkt, in toenemende onderdeel van de universitaire strategie. De rol van digitalisering in onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering is niet meer een hulpmiddel, maar een aanjager en ‘game-changer’. Dit betekent dat digitalisering een “Chef-Sache” geworden is.

Doel

Aanreiken van de benodigde kennis, bewustwording en afwegingen op bestuursniveau over digitalisering binnen universiteiten.

Doelgroep

Alle CvB leden

Vorm

Interactieve sessies met theorie, best-practices, cases en werkvormen zoals dialogen.

Inhoud
 1. De digitale strategie van een universiteit
  • Hoe digitaal willen wij zijn in onderwijs en onderzoek?
  • Wat zijn de actuele trends en vraagstukken rondom digitalisering binnen onderwijs en onderzoek?
  • Wat is de rol van CvB bij de digitalisering van universiteit-brede processen?
 2. De IT-organisatie van een universiteit 
  • Wat is de complexiteit van een universiteit als het gaat om digitalisering?
  • Hoe wordt deze complexiteit ondersteund in de IT-afdeling?
  • Hoe worden cyber risico’s beheerst?
 3. De IT-governance
  • Wat is de verantwoordelijkheid van het CvB als het gaat om de ICT?
  • Waar dient het CvB het inhoudelijk over te hebben en waar is toetsen voldoende?
  • Hoe werkt de IT-governance in een universiteit tussen RvT, CvB, faculteiten en IT-afdeling?
Praktisch

Specifieke IT-kennis is niet noodzakelijk. Het maximum aantal deelnemers is 15.

Opgave

Opgeven kan door een korte mail te sturen naar R.P.Stolk rug.nl Er wordt daarna een afspraak gemaakt voor een telefonisch intake gesprek.

Intake

Voorafgaand aan de Masterclass vindt een telefonisch intakegesprek plaats. Hierin worden actuele aandachtspunten geïnventariseerd, die meegenomen worden in de kennis updates. Daarnaast worden use-cases van deelnemers en concrete dillema’s besproken in kleinere groepen met de begeleiders. De Masterclass wordt afgesloten met enkele concrete suggesties voor de bestuurlijke digitale werkelijkheid.

Begeleiding

De Masterclass wordt georganiseerd door drie kenners van universitaire besturing en universitaire IT:

 • Dirk Dekker, consultant en adviseur van universitaire organisaties op het terrein van digitalisering en governance
 • Jascha van Hoorn, projectleider van complexe digitale projecten op het snijvlak van universiteiten en politiek
 • Ronald Stolk, IT-directeur en CIO van de Rijksuniversiteit Groningen, verantwoordelijk voor verschillende landelijke universitaire IT-ontwikkelingen D

De Masterclass wordt ondersteund door het domein onderwijs, Centrum voor Informatietechnologie (CIT), en door organisatiebureau Wielinq.