Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXWiskunde op straat

Wiskunde op straat

Antwoord 17
Formule D is niet juist.

Berekening
De andere formules zijn identiek met of te herleiden tot de standaard-formule voor de relatie tussen de temperatuur uitgedrukt in Fahrenheit en de temperatuur in Celsius: F = 9/5 C + 32.

Terug naar de tabel of verder naar het volgende antwoord .

Laatst gewijzigd:14 juni 2016 16:02