Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXWiskunde op straat

Wiskunde op straat

Op het bordje is te lezen dat het huis ƒ 17.000,- kostte. Dit is omgerekend €7727,27. Natuurlijk kun je het huis nu niet voor dat bedrag kopen, dat heeft te maken met inflatie.

Laatst gewijzigd:27 november 2017 16:15