Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXWiskunde op straat

Wiskunde op straat

Antwoord 12
15 x 1½ cent = 22½ cent

Toelichting
Je moet hiervoor weten (en daarvoor moet je echt ter plekke kijken) dat de Alida een schip van 15 ton is, zie ook het plaatje.

Terug naar de tabel of verder naar het volgende antwoord .

Schip Alida
Schip Alida
Laatst gewijzigd:14 juni 2016 16:02