Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXWiskunde op straat

Wiskunde op straat

Antwoord 07
De zes driehoekjes zijn samen groter dan de cirkel.

Redenering
Als je de driehoekjes naar binnen vouwt vormen ze een regelmatige zeshoek die groter is dan de cirkel (want de cirkel bevindt zich helemaal binnen de zeshoek – het is de ingeschreven cirkel van de zeshoek). De zes driehoekjes hebben samen dus een grotere oppervlakte dan de cirkel.

Terug naar de tabel of verder naar het volgende antwoord .

Laatst gewijzigd:16 maart 2017 11:58