Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXWiskunde op straat

Wiskunde op straat

Antwoord 01
Elke sector heeft een tophoek van 22°30'.

Berekening
16 gelijke sectoren vullen een hoek van op. Eén sector is dus 360° : 16 = 22°30'.

Terug naar de tabel of verder naar het volgende antwoord .

Laatst gewijzigd:16 maart 2017 11:54