Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXWeb classes

Wat is een webklas?

Zit je op het vwo en wil je graag weten hoe dat is, studeren? Of wil je meer weten over diabetes, zoekmachines, geluk of geschiedenis? De RUG biedt vijfentwintig webklassen aan, waaronder Geschiedenis, Ruimtelijke Wetenschappen, Bedrijfskunde, International Business, Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie, Geneeskunde, Informatiekunde, Rechtsgeleerdheid, Scheikunde, Sterrenkunde, Godsdienstwetenschap en Wijsbegeerte.

Hoe werkt het?

Een webklas is een door de RUG gemaakte cursus in Nestor (een elektronische leeromgeving) voor scholieren uit 5 en 6 vwo. Je kunt in zo'n cursus in tien studielasturen kennismaken met een wetenschappelijke studie door teksten te lezen, opdrachten te maken en met elkaar en de docent te discussiëren. De cursus is vier weken online. Webklassen worden in het voorjaar en het najaar aangeboden.

Gedurende de webklas kan je elke week opdrachten inleveren, met elkaar gegevens uitwisselen en contact hebben met de docent. Als je alle opdrachten op voldoende niveau hebt gemaakt krijg je een certificaat. Dit kan je op school laten zien als bewijs van deelname, voor de invulling van je studielasturen bijvoorbeeld. Deelname aan de webklassen is gratis.

De RUG wil graag dat docenten van een school meekijken in de cursus of medebeoordelaar worden van de opdrachten voor leerlingen en een bijdrage leveren aan de discussie. Docenten die hiervoor interesse hebben kunnen contact opnemen met de Scholierenacademie, via scholierenacademie@rug.nl

Wanneer is de volgende webklasronde?

De webklassen worden ieder jaar aangeboden in maart en november. Hou de website van de scholierenacademie in de gaten voor de exacte startdata!

Laatst gewijzigd:30 juli 2019 10:06
printView this page in: English