Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX STEM Teacher Academy

Oriëntatie: Cursus bètaberoepen in de les

Coach: Rein Doek, regiocoördinator Jet-Net Noord

In de cursus Bètaberoepen in de les maken docenten kennis met verschillende bedrijven en de professionals die daar werken. Na elk bedrijfsbezoek wordt in een didactische sessie uitgewerkt welke toepassingen er mogelijk zijn voor in de klas. Doel is een beter beeld van de diversiteit van bèta-beroepen in de klas te geven. Aan de hand van concrete voorbeelden en tools kunt u aan het einde van de cursus de beroepspraktijk op een aantrekkelijke manier in de les verweven.

Bedrijfsbezoek Gasunie. Foto: Aan Kootstra
Bedrijfsbezoek Gasunie. Foto: Aan Kootstra

We zijn in 2016 gestart met een lokale versie van dit programma, ‘op maat’ van één school en de nabije regio. Docenten leren hoe ze de expertise van de ‘buur-bedrijven’ in kunnen zetten in de les, waardoor ze de kennis ook gemakkelijk aan leerlingen overdragen. De insteek is ‘verder kijken door dichtbij te blijven’. Hierdoor zorgt dit programma voor een duurzame regionale verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Komend jaar wordt dit traject vervolgd op tenminste twee locaties. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van vier uur.

Laatst gewijzigd:23 juni 2016 13:41