Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science Linx News

Test van lesmodule SUSTAIN afgesloten op scholen

De grutto als graadmeter voor een duurzaam landschap
01 juli 2020

Dit voorjaar zijn 3 en 4 vwo leerlingen van het Leeuwarder Lyceum en De Lindenborg aan de slag geweest met de lesmodule “voedselweb structuren in een agrarisch landschap”. Wegens de Coro-na maatregelen, hebben ze een online variant van de lesmodule gevolgd. Ze volgden online colle-ges over duurzame landschappen, voedselweb structuren en weidevogelproblematiek in Neder-land, hebben via Skype verschillende boeren, lokale politici en wetenschappers geïnterviewd over de rol van biodiversiteit in agrarische landschappen, en een onderzoek uitgevoerd naar biodiversi-teit in graslanden van traditionele en biologisch-dynamische boeren.

Ter afsluiting van dit project hebben de leerlingen samen met de docent een presentatie van de uitkomsten voorbereid voor medeleerlingen, docenten, ouders en de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de module. Deze presentatie hebben ze getoond tijdens het online school event “De grutto als graadmeter voor een duurzaam landschap” dat op woensdag 24 juni werd gehouden.

Gruttto in een weiland
Gruttto in een weiland

Als aftrap van dit school event hield ecoloog Jeroen Onrust een praatje waarin hij op enthousiaste wijze vertelde over zijn onderzoek naar de rol van regenwormen in het boerenland. Hij gaf daar-mee de leerlingen en het publiek een mooie kijk op zijn werk als ecoloog. Zijn boodschap: grutto’s zijn gebaat bij een uitgebreid voedselweb, zowel boven de grond als in de bodem.

Na een publiekspoll met vragen over het thema en een introductie van het project SUSTAIN door Science LinX projectcoördinator Maaike de Heij, was het de beurt aan de leerlingen. Ze presen-teerden de uitkomsten van het project in de vorm van een film waarin ze beelden van het veld-werk bij de boeren vertoonden en hun bevindingen presenteerden.

Ter afsluiting gaven ze een aanbeveling aan stakeholders van het project wat zij de beste aanpak vonden om biodiversiteit in onze agrarische landschappen te behouden. De aanwezige stakehol-ders gaven reactie op de presentatie van de leerlingen, boer Jan Woudstra zelfs terwijl hij boven-op de hooiwagen zat.

In navolging van dit school event zal er van 14 t/m 18 september 2020 een online docenten event worden georganiseerd. Tijdens dit event zal er aandacht worden besteed aan de inhoud van de lesmodule en de manier waarop deze in de klas kan worden gegeven.

Laatst gewijzigd:01 juli 2020 09:14

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...