Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Science Linx News

Leerlingen gaan digitaal de wei in

Test voor online lesmodule over duurzame landschappen
30 april 2020

Dit voorjaar testen leerlingen van 3 en 4 vwo van het Leeuwarder Lyceum en de Lindenborg de lesmodule Voedselweb structuren in een agrarisch landschap die ontwikkeld is vanuit het Europese project over duurzame landschappen SUSTAIN. Dit is in het najaar van 2017 gestart en wordt door Science LinX gecoördineerd.

In het voorjaar van 2018 is een eerste opzet van de module al door leerlingen getest. Afgelopen najaar is de module herschreven op basis van de testresultaten. De herschreven module bestaat uit vier onderdelen. Hij start met colleges over duurzame landschappen, voedselweb structuren en uitleg over de weidevogelproblematiek in Nederland.

Natuurbeschermers

Vorig jaar konden leerlingen zelf onderzoek doen in een weiland | Foto Science LinX
Vorig jaar konden leerlingen zelf onderzoek doen in een weiland | Foto Science LinX

Vervolgens krijgen de leerlingen aan de hand van opdrachten meer vat op het onderwerp. Ze verdiepen zich verder in het onderwerp door verschillende betrokken partijen (boeren, wetenschappers, lokale politici en natuurbeschermers) te interviewen. Met de antwoorden uit de interviews gaan leerlingen met de probleemanalyse aan de slag en formuleren ze een onderzoeksvraag.

In het derde onderdeel van de lesmodule werken leerlingen de opzet voor een onderzoek uit en gaan ze dit onderzoek ook zelf uitvoeren. Als afsluiting organiseren leerlingen met de docent een publieksevenement voor medeleerlingen, docenten, ouders en de verschillende partijen die betrokken zijn bij de module.

Coronacrisis

Vlak voordat leerlingen van het Leeuwarder Lyceum van start zouden gaan met de herschreven lesmodule, sloeg echter de coronacrisis toe. De lesmodule gaat opnieuw onder het vergrootglas. Hoe kunnen we van een module met opdrachten binnen en buiten het klaslokaal een online variant maken? Het eerste onderdeel is geen probleem, maar de andere drie onderdelen hebben herziening nodig.

Scholieren doen onderzoek in een weiland (2019) | Foto Science LinX
Scholieren doen onderzoek in een weiland (2019) | Foto Science LinX

Na een crisisberaad met docenten is besloten dat de leerlingen via Skype de betrokken partijen zullen interviewen. Na een testsessie op dinsdag om de nodige opstartproblemen te tackelen was het afgelopen vrijdag zover. De leerlingen kwamen met mooie vragen zoals ‘Wat is het belang van voedsel voor een weidevogel als de grutto?’ of ‘Ziet u de andere biologische boeren als concurrent?’ De geïnterviewden hebben een mooi verhaal kunnen delen, met dank aan docenten was alles tot in de puntjes voorbereid!

Veldonderzoek

Na de meivakantie gaan de leerlingen met het veldonderzoek aan de slag. Hopelijk kunnen ze dan zelf een aantal metingen doen, desnoods in hun eigen tuin. Tevens kunnen de leerlingen aan de slag met een dataset die door wetenschappers van het GELIFES instituut van de RUG beschikbaar is gesteld. Met de hulp van deze gegevens zullen de leerlingen een vergelijkend onderzoek doen naar biodiversiteit in een intensief en een extensief beheerd agrarisch landschap.

Scholen die geïnteresseerd zijn in deze lesmodule moeten de Science LinX agenda in de gaten houden. In juni organiseren we een online event om de lesmodule van SUSTAIN aan docenten te presenteren.

Zie ook:
Scholieren testen lesmodule in de wei
Scholieren doen zelf wetenschap
Europese scholieren aan de slag met duurzaam landschap

Laatst gewijzigd:13 mei 2020 20:31

Meer nieuws

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: Een fotoverslag van het lustrum 2024

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.