Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Europese scholieren aan de slag met duurzaam landschap

Science LinX coördineert Erasmus+ netwerk SUSTAIN
30 november 2017

Het Europese SUSTAIN netwerk heeft een subsidie van 449.900 euro ontvangen van Erasmus+, het EU programma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Science LinX, het science center van de Faculteit Science & Engineering van de RUG, zal het netwerk coördineren. SUSTAIN betrekt scholieren en hun omgeving in onderzoeksprojecten – zogeheten citizen science – over vogelmigratie en watermanagement. De twaalf partners zullen e-learning modules ontwikkelen over het thema ‘Duurzame landschappen’ en onderzoek in Spanje, Cyprus en Nederland, waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen formeel (in de school) als informeel (buiten de school) leren.

De centrale vraag in SUSTAIN is hoe de maatschappij gebruik kan maken van het landschap voor diverse activiteiten zoals industrie, wonen, landbouw en recreatie, zonder de biodiversiteit aan te tasten. Deze belangrijke vraag heeft gevolgen voor de komende generaties, dus is het belangrijk dat jongeren betrokken worden bij de discussie over een duurzaam landschap.

Vliegenvanger op Cyprus
Vliegenvanger op Cyprus

De medewerkers in het project – onderzoekers, docenten op scholen, specialisten in wetenschapseducatie en –communicatie – zullen een ‘leergemeenschap’ vormen en samen e-learning modules ontwikkelen over thema’s die relevant zijn voor hun regio. De modules zullen in het derde en laatste jaar van het project beschikbaar komen voor iedere school die er mee aan de slag wil. Als afsluiting van het project zullen de 3 deelnemende landen een wetenschapsfestival organiseren om de resultaten breed bekend te maken. Het Polibienestar Research Institute van de universiteit van Valencia (Spanje) zal protocollen ontwikkelen om het project te evalueren en zal feedback leveren aan de leergemeenschappen in de regionale netwerken. De European Science Events (Eusea), het Europese platform voor kennisoverdracht, zal zorgen voor de verspreiding van de activiteiten uit het netwerk.

Schoolprojecten

Maaike de Heij, projectleider bij Science LinX, zal SUSTAIN coördineren. Zij is trots dat het team van Science LinX opnieuw een Europees project mag leiden. ‘SUSTAIN ligt in de lijn van vorige projecten, zoals IRRESISTIBLE, dat we vorig jaar hebben afgerond.’ IRRESISTIBLE leverde ook al enkele onderwijsmodules op over actuele wetenschappelijke thema’s. ‘Dat is de manier waarop Science LinX werkt’, vervolgt De Heij. ‘Vanuit de faculteit richten we ons op scholing van docenten en schoolprojecten, zodat leerlingen geboeid raken door natuurwetenschap.’

Theunis Piersma met een grutto in Friesland
Theunis Piersma met een grutto in Friesland

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de Universitat Politècnica de Valencia (UPV) en de University of Nicosia (UNic) hebben elk een eigen expertise op het terrein van duurzame landschappen. Binnen de RUG is er bijvoorbeeld het Sustainable Landscapes Competence Centre, een onderdeel van het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES), dat de uitkomsten van onderzoek naar evolutionaire ecologie wil vertalen naar praktische toepassing in verduurzaming van het landschap en natuurbeheer.

Betrokkenheid

Het project is geïnspireerd door werk van Theunis Piersma, hoogleraar Trekvogelecologie aan de RUG en tevens Waddenzee onderzoeker bij het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee). Piersma ontving in 2014 de Spinozaprijs, de hoogste wetenschappelijke prijs van Nederland. Hij is ook de initiator van het burgerinitiatief ‘Kening fan ‘e Greide’ (koning van de weide) dat zich richt op landbouwgronden. Doel is om ruimte te scheppen voor boeren, burgers en biodiversiteit waarbij een combinatie van academisch onderzoek, burgerwetenschap en kunst wordt gebruikt. Het project zorgt voor grote betrokkenheid van verschillende partijen en is een goed voorbeeld van de manier waarop burgers betrokken kunnen worden bij wetenschap.

Kleine strandloper in de buurt van Valencia
Kleine strandloper in de buurt van Valencia

In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. De natuur en cultuur van de regio staan centraal in dit jaar, waarbij de betrokkenheid van burgers (Fries: iepen mienskip) een belangrijk thema is. Dit sluit goed aan bij de doelen van SUSTAIN en daarom is de Stichting Leeuwarden-Fryslân (die het programma rond de Culturele Hoofdstad organiseert) geassocieerd partner van SUSTAIN, terwijl de provincie Fryslân volledig partner is. Deze regionale steun biedt grote kansen om wetenschap, natuur en cultuur samen te brengen.


Informatie:


Lijst van projectpartners

Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Frysland, RSG De Borgen, Piter Jelles Leeuwarder Lyceum, Universitat de Valencia – Polibienestar, Universitat Politechnica de Valencia, CIPFP Misericordia, I.E.S. EL Saler, University of Nicosia (Cyprus), the Heritage Private School, Forum Private Greek School, Eusea.

Over Science LinX:

Science LinX is onderdeel van de Undergraduate School of Science and Engineering (Faculteit Science & Engineering, RUG) en coördineert programma’s om scholieren, docenten, non-profit organisaties en het algemeen publiek te informeren over en te betrekken bij onderzoek van de faculteit. Door wetenschappers een podium te bieden wil Science LinX belangstelling voor natuurwetenschap en techniek aan de RUG vergroten. Met een moderne en op de doelgroep afgestemde aanpak faciliteert de afdeling een continue leerweg die wetenschap, onderwijs, werk en burgerschap verbindt.

Laatst gewijzigd:06 december 2017 10:58
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 16 januari 2019

  Twee jonge onderzoekers naar topinstituten met Rubiconbeurs

  Dr. Michael Lerch en Sanne van Dijk, twee veelbelovende RUG-wetenschappers, gaan dankzij het programma Rubicon van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) twee jaar onderzoek doen aan buitenlandse topinstituten.

 • 14 januari 2019

  RUG-student Boomstra opnieuw wereldkampioen dammen

  Roel Boomstra heeft voor de tweede keer de wereldtitel dammen gewonnen. Hij nam het op tegen viervoudig wereldkampioen Alexander Schwarzman. In 2016 veroverde Roel Boomstra de wereldtitel ook al. Boomstra is masterstudent Physics aan de Rijksuniversiteit...

 • 09 januari 2019

  Smoking gun

  Amina Helmi vond het bewijs voor de theorie dat delen van de Melkweg niet alleen zijn gegroeid door de geboorte van eigen sterren, maar ook door samensmeltingen met andere sterrenstelsels. Voor deze ontdekking was het wachten op de data van ruimtemissie...