Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Ming Cao ontvangt European Control Award

27 juni 2016

Op donderdag 30 juni ontvangt Ming Cao, associate professor aan de RUG, de European Control Award. Deze prijs erkent een ‘buitengewone bijdrage van een jonge wetenschapper aan het vakgebied van systeem- en regeltechniek’. Cao is een pionier in de ontwikkeling van besturingssystemen waarmee groepen robots zelfstandig een taak kunnen uitvoeren.

‘De prijs is nog betrekkelijk nieuw, maar heeft al veel prestige’, zegt Jacquelien Scherpen, directeur van het ENgineering and TEchnology institute Groningen (ENTEG), waar de groep van Cao bij hoort. De European Control Award is bestemd voor een wetenschapper die werkt in Europa, jonger is dan 40 jaar en een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het vakgebied. Cao is de derde die deze prijs ontvangt.

Ming Cao
Ming Cao

‘De RUG heeft een zeer goede reputatie als het gaat om systeem- en regeltechniek’, legt Scherpen uit. Daarom kwam Cao in 2008 ook naar Groningen na een postdoc periode aan Princeton University en daarvoor het een Bachelor en Master opleiding aan Yale University. Hij heeft hier inmiddels een flinke groep opgebouwd, met ongeveer tien promovendi en twee postdocs.

Maar wat is dan precies die systeem- en regeltechniek, en waarom heeft Groningen zo’n goede reputatie op dit terrein? ‘Wij ontwikkelen systemen die van alles aansturen, van robots tot slimme energienetwerken. Wat we doen is simpel gezegd het ontwikkelen van algoritmen die een computer chip laten doen wat hij moet doen, en daarmee maken we systemen zoals een robot, of een team van robots die zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Verder leveren we het wiskundige bewijs dat onze algoritmes werken’, zegt Scherpen. De man die in Groningen de basis voor dit werk legde was Jan Willems, een wereldwijd erkende expert op dit terrein. ‘Hij heeft ons echt op de kaart gezet’, aldus Scherpen.

Sociologen

En doet dat ook. Zijn proefschrift ging over de besturing van groepen zelfstandige robots. ‘Ming was een van de eersten die zich daarmee bezig hield’, vertelt Scherpen. Hij ontwikkelde deze onderzoekslijn verder in Groningen. Vorige week verdedigde een van zijn promovendi nog een proefschrift over dit onderwerp. Hector García de Marina ontwikkelde een nieuw algoritme waarmee groepen robots verschillende taken kunnen uitvoeren zonder dat ze voor iedere taak opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden.

Typerend voor de aanpak van Cao is zijn nadruk op interdisciplinair onderzoek. ‘Hij werkt met biologen en sociologen samen, om te leren hoe vogels in zwermen vliegen en hoe ideeën zich verspreiden door een gemeenschap en uiteindelijk tot beslissingen leiden.’ De regels die biologen ontdekten over het gedrag van vogels in een zwerm zijn bruikbaar om besturingssystemen te ontwikkelen voor groepen robots. En het nemen van beslissingen is belangrijk voor zelfstandig opererende robots, die hun handelingen moeten afstemmen op informatie uit hun directe omgeving.

Industrie

Cao is zeer succesvol in het binnenhalen van fondsen voor zijn onderzoek. Hij kreeg zowel een Veni als een Vidi subsidie van NWO, en haalde een ERC Starting Grant van de European Research Council binnen. ‘Daarnaast haalt hij ook fondsen binnen uit bijvoorbeeld samenwerking met de industrie.’ Cao is lid van het SmartBot consortium, dat zich richt op de ontwikkeling van slimme industriële robots.

De European Control Award is opnieuw een erkenning voor het werk van Cao. Hij krijgt een prijs van EUR 3.000 en mag een voordracht houden tijdens de European Control Conference in Aalborg, Denemarken. De titel van zijn presentatie is An Evolutionary Approach to Coordination of Self-Interested Agents. ‘Heel typerend voor Ming: een voordracht over systeem- en regeltechniek, met in de biologie en sociologie in de titel!’

Meer over Ming Cao op zijn RUG-pagina.

Laatst gewijzigd:08 oktober 2018 14:09
printView this page in: English

Meer nieuws