Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Girlsday – Girlpower in de Bernoulliborg

19 april 2016

Tijdens de jaarlijkste Girlsday (14 april) bezochten 30 meiden uit de havo/vwo brugklas van het Augustinus College de bètafaculteit. Op het programma stonden een lezing over hersensynchronisatie bij Tibetaanse monniken, bezoek aan de Science LinX expositie en de Blaauw Sterrenwacht en ontmoetingen met bètawetenschapsvrouwen.

Kijken naar de zon door een spectroscoop | Foto Science LinX
Kijken naar de zon door een spectroscoop | Foto Science LinX

Deze week werd een lijst gepubliceerd van de 50 leidende vrouwen binnen de technologie in Nederland. Een inspirerende lijst voor jonge vrouwen, die gelukkig steeds vaker kiezen voor een beroep in techniek, bèta of ICT. Zo is het aantal vrouwelijke studenten voor technische wo-studies van 2012 tot 2014 toegenomen met 1,5 procent. Het gaat de goeie kant op met de dames in de bèta, techniek en ICT. Toch lijkt nog veel vrouwelijk talent verloren te gaan, onder meer doordat andre meisjes onbekend zijn met beroepen binnen de bèta, techniek en ICT.

Daarom was het op 14 april weer tijd voor de jaarlijkse Girlsday, een initiatief van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Op deze dag kunnen jonge meiden kennis maken met bèta, techniek en ICT. Het is een landelijk evenement, en de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG deed ook mee.

In de Bernoulliborg werd de middag voor een groep havo/vwo-brugklasmeiden afgetrapt met een lezing over Tibetaanse monniken en de synchronisatie van hun breinen, door Marieke van Vugt. Het was een pittige lezing, maar de meiden moeten niet onderschat worden. Naina van 12 vond het interessant wat er in de hoofden van de monniken omging, net als haar vriendinnen. Maar of ze zelf onderzoek wil gaan doen? ‘Nee, ik wil graag advocaat worden’.

Ontdekken

Na de lezing was het tijd voor een bezoek aan de Science LinX expositie RE:charge en de Blaauw sterrenwacht. Dit laatste sprak Sophie (12) het meeste aan van de hele dag, en ze weet nu dat ze later misschien wel sterrenkunde wil studeren. Stephanie (13) ontpopt zich tijdens de Science LinX expositie al als een ware wetenschapper: ‘Ik vind het fantastisch om dingen uit elkaar te halen, en zo achter van alles te komen. Ik vind ontdekken gewoon heel leuk’. Als afsluiter ontmoetten de brugklassers vrouwelijke onderzoekers.

Girls day bezoekers vertrekken op de fiets | Foto Science LinX
Girls day bezoekers vertrekken op de fiets | Foto Science LinX

Een hoop gegiechel, zoals het hoort bij meiden, maar tussen het gelach en gebabbel door vonden de meesten het wel echt een leuke dag. ‘Te gek’, ‘cool’, ‘gaaf!’ zijn de woorden die het vaakst gevallen zijn. En wat was nou het meest te gekke aan deze Girlsday? Daar zijn de dames het bijna unaniem over eens: De proefjes, lekker zelf bezig zijn. Maar komt dit omdat je dan iets doet in plaats van luistert, of omdat ze ontdekken zo leuk vinden? Daarover verschilden de meningen dan weer.

Mission accomplished? Het lijkt er wel op. Veel meiden hebben vandaag kunnen proeven wat je allemaal kunt doen als je een technische of bètastudie gaat doen. En veel waren enthousiast. Het doel van de Girlsday is meiden kennis te laten maken met techniek, zodat ze zich bewuster worden van wat voor beroepen en opleidingen er in die ‘mannensector’ zijn. Maar ook om ze bewust te maken dat het als vrouw helemaal niet zo gek is om te gaan studeren en werken binnen die sector.

Dan rest nog één advies, van power lady Neelie Kroes, die dit jaar het startschot van Girlsday 2016 gaf: 'Als we doorgaan met het voeden van de nieuwsgierigheid van deze meiden en we ons bekend maken met hun wereld en hen manier van denken, dan kunnen we een verandering aanbrengen in de demografische onbalans en kunnen we vrouwen onderdeel van de ontwikkelende toekomst maken. Er is zoveel talent, vol van creativiteit en potentie.'

[ Tekst Sterre Koops ]

Laatst gewijzigd:15 september 2017 13:55

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...