Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Science LinX ontwikkelt lesprogramma academische vaardigheden

22 september 2015

Science LinX start binnenkort met het project ‘Online academic core.’ Doel is om online lesmateriaal over academische vaardigheden te ontwikkelen voor zowel eerstejaarsstudenten als middelbare scholieren. Docenten kunnen zich bij Science LinX aanmelden om mee te werken aan de ontwikkeling van dit lesmateriaal.

Academische vaardigheden zijn onmisbaar in een universitaire opleiding en een carrière op wo-niveau. Toch komen ze in de meeste bacheloropleidingen slechts in beperkte mate aan bod. Daarom gaat Science LinX, in samenwerking met docenten van middelbare scholen en universiteit, online lesmodules ontwikkelen waarmee leerlingen en studenten zelf aan basisvaardigheden kunnen werken.

Foto Science LinX
Foto Science LinX

Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de RUG. Het komende onderwijsjaar worden vier online lesmodules ontwikkeld over verschillende academische. Via de online modules kunnen eerstejaarsstudenten uitgebreid kennis maken met de academische vaardigheden en ermee oefenen, zonder dat daarvoor extra inzet van een docent is vereist.

Aan bod komen:

1. Wiskunde
2. Een onderzoeksplan en –verslag schrijven
3. Een ontwerp(plan) maken
4. Literatuur verzamelen en kritisch lezen.

Iedere module omvat een algemeen deel, bruikbaar voor alle niveaus en opleidingen. Daarnaast komt er een specifieke invulling, bijvoorbeeld voor scholieren of verschillende universitaire studies. Uiteindelijk zullen studenten van verschillende studierichtingen (alfa, bèta en gamma) en studieniveaus (hoger onderwijs en vwo) de lesmodules kunnen gebruiken. De modules zullen online worden aangeboden.

Scholieren uit 5 en 6 vwo maken met behulp van de lesmodules kennis met de academische manier van werken. Zo kunnen zij uitproberen of dit bij hen past, wat helpt bij het maken van een weloverwogen studiekeuze. Daarnaast kunnen de modules een opstapje zijn voor het profielwerkstuk: de aangeleerde vaardigheden zijn direct toepasbaar tijdens het maken van het werkstuk.

Komend jaar zullen de algemene modules worden geschreven en komt er een specifieke invulling gericht op vwo scholieren en studenten Technische bedrijfskunde. Vwo docenten en docenten van de opleiding TBK die interesse hebben om mee te denken over de invulling van de modules zijn van harte welkom. U kunt hiervoor - en voor vragen over het project - contact opnemen met Helena Vis (h.s.vis@rug.nl).

Laatst gewijzigd:29 september 2015 16:45

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...