Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Science LinX ontwikkelt lesprogramma academische vaardigheden

22 september 2015

Science LinX start binnenkort met het project ‘Online academic core.’ Doel is om online lesmateriaal over academische vaardigheden te ontwikkelen voor zowel eerstejaarsstudenten als middelbare scholieren. Docenten kunnen zich bij Science LinX aanmelden om mee te werken aan de ontwikkeling van dit lesmateriaal.

Academische vaardigheden zijn onmisbaar in een universitaire opleiding en een carrière op wo-niveau. Toch komen ze in de meeste bacheloropleidingen slechts in beperkte mate aan bod. Daarom gaat Science LinX, in samenwerking met docenten van middelbare scholen en universiteit, online lesmodules ontwikkelen waarmee leerlingen en studenten zelf aan basisvaardigheden kunnen werken.

Foto Science LinX
Foto Science LinX

Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de RUG. Het komende onderwijsjaar worden vier online lesmodules ontwikkeld over verschillende academische. Via de online modules kunnen eerstejaarsstudenten uitgebreid kennis maken met de academische vaardigheden en ermee oefenen, zonder dat daarvoor extra inzet van een docent is vereist.

Aan bod komen:

1. Wiskunde
2. Een onderzoeksplan en –verslag schrijven
3. Een ontwerp(plan) maken
4. Literatuur verzamelen en kritisch lezen.

Iedere module omvat een algemeen deel, bruikbaar voor alle niveaus en opleidingen. Daarnaast komt er een specifieke invulling, bijvoorbeeld voor scholieren of verschillende universitaire studies. Uiteindelijk zullen studenten van verschillende studierichtingen (alfa, bèta en gamma) en studieniveaus (hoger onderwijs en vwo) de lesmodules kunnen gebruiken. De modules zullen online worden aangeboden.

Scholieren uit 5 en 6 vwo maken met behulp van de lesmodules kennis met de academische manier van werken. Zo kunnen zij uitproberen of dit bij hen past, wat helpt bij het maken van een weloverwogen studiekeuze. Daarnaast kunnen de modules een opstapje zijn voor het profielwerkstuk: de aangeleerde vaardigheden zijn direct toepasbaar tijdens het maken van het werkstuk.

Komend jaar zullen de algemene modules worden geschreven en komt er een specifieke invulling gericht op vwo scholieren en studenten Technische bedrijfskunde. Vwo docenten en docenten van de opleiding TBK die interesse hebben om mee te denken over de invulling van de modules zijn van harte welkom. U kunt hiervoor - en voor vragen over het project - contact opnemen met Helena Vis (h.s.vis@rug.nl).

Laatst gewijzigd:29 september 2015 16:45
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...