Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Vier Veni-subsidies voor bètafaculteit

29 juli 2014

Vier jonge, talentvolle onderzoekers van de Faculty of Science and Engineering (voorheen de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) van de RUG hebben een Veni-subsidie van maximaal 250.000 euro ontvangen van onderzoekfinancier NWO. Hiermee kunnen zij de basis leggen voor een eigen onderzoeksgroep.

.
.

Het gaat om de volgende onderzoekers:

De principes van peroxisoomvorming: oorsprong en morfogenese van organellen
Dr. K. (Kèvin) Knoops (m), RUG - Moleculaire celbiologie
Peroxisomen zijn essentiële celorganellen voor de stofwisseling. Een belangrijk nieuw vormingsproces voor peroxisomen wordt nu in detail ontleed met behulp van geavanceerde microscopische en biochemische technieken. Deze nieuwe concepten over peroxisoomvorming kunnen een belangrijke bijdrage aan medisch onderzoek leveren.

Kwantumoptica van spins in halfgeleider golfgeleiders
Dr. D.O.S. (Danny) O’Shea (m), RUG

Een kwantummechanisch geheugen kan gebruikt worden om optische pulsen op te slaan in een communicatienetwerk om zo de mogelijkheid tot afluisteren uit te sluiten. Door het gebruik van nieuwe materialen en controletechnieken zal een kwantumgeheugen gebaseerd op halfgeleiders ontworpen en verkend worden met een krachtige device-on-a-chip benadering.

Weten moeders het beter?
Dr. O.H. (Oscar) Vedder (m), RUG - Gedragsbiologie
Dit onderzoek aan vrij-levende visdiefjes gaat na of moeders in bepaalde gevallen hun nakomelingen, via hormonen in eieren, stimuleren om meer in groei in plaats van lichaamsonderhoud te investeren. Dit kan voordeel opleveren in situaties met veel competitie en een grotere kans op voortijdige sterfte.

Moleculaire handigheid meten en regelen
Dr. S.J. (Sander) Wezenberg (m), RUG - Stratingh Institute for Chemistry
Veel moleculen uit de natuur hebben een ongelijk spiegelbeeld (links- en rechtshandig), oftewel ze zijn chiraal. De verhouding tussen de spiegelbeelden blijkt van invloed op bepaalde biologische functies. De onderzoeker gaat chemische methoden ontwikkelen om enerzijds chirale verhoudingen te bepalen en anderzijds te beïnvloeden.

Naast deze vier zijn er ook nog Veni’s binnengehaald door RUG onderzoekers van de faculteit Economie en Bedrijfskunde (1), Letteren (1), Wijsbegeerte (1) en het UMCG (2)

Er zijn 1086 aanvragen ingediend, waarvan NWO er 152 honoreerde. Een Veni-financiering bedraagt maximaal 250.000 euro en is één van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te bevorderen., beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wetenschappers doen onderzoek naar een breed scala aan onderwerpen, van het effect van activiteit van een zenuw op piekeren, tot de ontwikkeling van het heelal en de genetische code van gifslangen.

Zie ook het persbericht van NWO.

Laatst gewijzigd:01 maart 2019 11:46
printView this page in: English

Meer nieuws