Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXMolecula

Water

water
water

Zonder water is leven op aarde niet mogelijk. De mens zelf bestaat voor ruim zestig procent uit water. En water bedekt ruim eenenzeventig procent van het aardoppervlak.

Water op aarde kwam waarschijnlijk uit twee bronnen. Een deel kwam uit het binnenste van de aarde, een ander deel via kometen op aarde. Het is zelfs mogelijk dat via dit water ooit het leven op aarde is terechtgekomen.

Drinkwater is wordt steeds schaarser. De vraag overstijgt het natuurlijke aanbod. Maar water is ook ongelijk verdeeld. Wereldwijd hebben 748 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater, 120 miljoen daarvan in Europa. Elke dag sterven duizend kinderen door gebrek aan schoon water.
Laatst gewijzigd:08 juni 2017 11:40
printView this page in: English