Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Pre University Students Ontwikkel je talent

Verdieping Wiskunde D lessen

Heb jij behoefte aan uitdagende wiskunde, en wil je je zo goed mogelijk voorbereiden op jouw Bètastudie? Dan is het nuttig om wiskunde D lessen te volgen.

Omdat niet iedere school dit vak aanbiedt, heeft de Rijksuniversiteit Groningen, samen met andere onderwijsinstellingen een online wiskunde D lesprogramma ontwikkeld.

Wat is wiskunde D online?

Wiskunde D online kun je volgen via een digitale leeromgeving. Je krijgt online videolessen en levert iedere week je huiswerkopdrachten in. Een docent kijkt die opdrachten na en geeft je binnen een paar dagen feedback. Bekijk hier meer informatie over Wiskunde D online.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor wiskunde D online? Bespreek met je docent de mogelijkheden. Wijs je docent ook op de Wiskunde D online informatiepagina voor docenten.

Laatst gewijzigd:12 april 2021 14:19