Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students DIY Science Wiskundewandeling

Wiskunde op straat

Antwoord 32
De diagonaal is 22,1 m lang.

Berekening
Via de wortel van (21,6² + 3,6² + 2,6²) (twee keer de stelling van Pythagoras toepassen). Opvallend is dus dat de diagonaal maar een halve meter langer is dan de langste zijde!

Terug naar de tabel.

Laatst gewijzigd:12 april 2021 13:20