Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students DIY Science Wiskundewandeling

Wiskunde op straat

Antwoord 25
A

Berekening
Stel dat de omtrek op de één-na-buitenste rand gelijk is aan d x π, dan is de omtrek van de buitenste rand (d + 10) x π. Dit is 10 x π cm langer dan de één-na-buitenste rand, en dit is gelijk aan 10 x π/16 ~ 1,96 stenen.

Terug naar de tabel of verder naar het volgende antwoord .

Laatst gewijzigd:12 april 2021 13:20