Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students DIY Science Wiskundewandeling

Wiskunde op straat

Antwoord 24
We zijn nog niet uitgeteld!

Toelichting
Je zou zeggen “Ik moet bij 6 vakjes kiezen tussen wèl een punt of geen punt in dat vakje. Omdat 6 lege vakjes geen teken opleveren, zou het antwoord dan zijn 26 - 1 = 63. Maar zoals je in het letterschema ziet, is er maar één teken dat uit 1 punt bestaat (de letter a), en niet 6. In het antwoord 63 tel je “1 punt” 6 keer mee, omdat die punt in elk van de 6 vakjes kan staan. Maar als je alleen kunt voelen, kun je die 6 tekens van “1 punt” niet uit elkaar houden, dus telt “1 punt” maar 1 keer mee.

Bij tekens met 2 punten kun je twee kanten op: A) beide punten zitten in één kolom of rij, of B) de lijn door de punten loop diagonaal. Dit levert 3+2=5 te onderscheiden tekens (b,c,k en e,i). In een kolom is dus verschil te voelen tussen twee aaneengesloten punten en twee punten waartussen zich een leeg vakje bevindt (zoals hij de letter k).

Hoe gaat dit verder?

Als je het weet, stuur dan je antwoord in naar sciencelinx@rug.nl.

Terug naar de tabel of verder naar het volgende antwoord .

Laatst gewijzigd:12 april 2021 13:19