Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students DIY Science Wiskundewandeling

Wiskunde op straat

Antwoord 21
De verhouding van de oppervlakten van de vierkanten is 2:1

Toelichting
Als je de vier driehoeken die buiten het kleine, zwarte vierkant liggen naar binnen klapt, vullen ze precies het kleine vierkant op. De oppervlakte buiten het zwarte vierkant is dus precies even groot als de oppervlakte er binnenin.

Deze figuur speelt al een rol in de dialoog Meno van Plato. In de Meno laat Socrates laat een slaaf aan de hand van zeer gerichte vragen uit een gegeven vierkant een vierkant construeren dat twee keer zo grote oppervlakte heeft.

De conclusie van Plato is dat we de wiskundige kennis al aangeboren in ons hebben, en dat we ons die alleen nog hoeven te herinneren.

Terug naar de tabel of verder naar het volgende antwoord .

Laatst gewijzigd:12 april 2021 13:20