Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students DIY Science Wiskundewandeling

Wiskunde op straat

Antwoord 19
A: de verhouding is 1:3

Berekening
Als de hoogte van beide verdiepingen h is en de oppervlakte van het Grondvlak is G, dan is de inhoud van de piramide-verdieping 1/3 Gh en de inhoud van de verdieping eronder is Gh. De verhouding van de inhouden is dus 1:3.

Terug naar de tabel of verder naar het volgende antwoord .

Laatst gewijzigd:12 april 2021 13:20