Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students DIY Science Wiskundewandeling

Wiskunde op straat

Antwoord 17
Formule D is niet juist.

Berekening
De andere formules zijn identiek met of te herleiden tot de standaard-formule voor de relatie tussen de temperatuur uitgedrukt in Fahrenheit en de temperatuur in Celsius: F = 9/5 C + 32.

Terug naar de tabel of verder naar het volgende antwoord .

Laatst gewijzigd:12 april 2021 13:20