Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students DIY Science Wiskundewandeling

Wiskunde op straat

Antwoord 15
De trap zou dan 8 x 22 = 176 cm naar voren steken.

Berekening
Hoogte = 152 cm (meten!), dus O = 152/8 = 19 cm. 2 x O + A = 600 geeft dan A = 60 - 2 x 19 = 22 cm. De trap steekt 8 x 22 = 176 cm naar voren.

Terug naar de tabel of verder naar het volgende antwoord .

Laatst gewijzigd:12 april 2021 13:19