Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students DIY Science Wiskundewandeling

Wiskunde op straat

Antwoord 5
In 53 rechthoeken heeft het glas in lood een cirkel in het patroon.

Berekening
Er zijn 4 kolommen waarin 8 rechthoeken met een cirkel voorkomen, en 3 kolommen met 7 van deze rechthoeken. In totaal 32+21=53 rechthoeken waar het glas in lood een cirkel bevat. Omdat de patronen om en om voorkomen hoef je ze niet één voor één te bekijken.

Terug naar de tabel of verder naar het volgende antwoord .

Laatst gewijzigd:12 april 2021 13:20