Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students Science support desk

Schrijftips

Tekstplan

Voordat je begint te schrijven, is het handig om een tekstplan te maken. In een tekstplan geef je de opbouw van je verslag weer. Je kunt een tekstplan voor het hele verslag maken, maak ook voor een kleiner gedeelte van je verslag, bijvoorbeeld voor een hoofdstuk. Door het maken van een tekstplan, orden je de informatie die je hebt en zorg je voor een logische opbouw van je verslag. Gebruik daarom je onderzoeksvraag en je deelvragen als uitgangspunt voor het maken van een tekstplan.

Het schrijven

Wanneer je je goed voorbereid hebt, kun je aan het schrijven beginnen. Probeer in je verslag zo duidelijk mogelijk en in eigen woorden, het resultaat van je onderzoek te beschrijven. Houd hierbij steeds het doel van je tekst en je publiek in je achterhoofd en stem je tekst daarop af.

Tijdens het schrijven kun je natuurlijk altijd je lesmethode of je docent Nederlands raadplegen, wanneer je vragen hebt. Ook kun je eens op de website over schrijfinstructies van de RUG kijken. Hier vind je informatie over allerlei aspecten die met schrijfvaardigheid te maken hebben, bijvoorbeeld over tekstsoorten, schrijfstrategieën en brongebruik. De website van het online schrijfcentrum is overigens wel opgezet voor universitair studenten, dus het is wel eens wat ingewikkeld. Op de pagina bronvermelding vindt je ook informatie over het vermelden van je bronnen.

Reviseren

Een verslag schrijven gebeurt vaak in cirkeltjes: je schrijft een stukje, je kijkt terug, je verbetert en verandert het, je schrijft weer verder etc. Er is bijna niemand die een groot verslag aan één stuk doorschrijft. Wanneer je klaar bent met het schrijven, is het echter verstandig om je gehele verslag nog een keer door te lezen en zo nodig te verbeteren. Niemand schrijft namelijk een perfecte eerste versie, zelfs de beste auteurs reviseren hun teksten een aantal keer. Bij het reviseren van je tekst, kun je gebruik maken van een checklist. Deze checklisten kun je over het algemeen terugvinden in je lesmethode Nederlands of bij je docent.

Je kunt ook aan een klasgenoot of een andere bekende vragen of hij je tekst nog een keer door wil lezen. Een ander kijkt vaak met een verfrissende blik naar je tekst. Reserveer trouwens voldoende tijd voor het herschrijven van je tekst: herschrijven kost vaak meer tijd dan je denkt!

Bron: Alfasteunpunt

Laatst gewijzigd:28 augustus 2023 12:24