Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students Science support desk

Je onderwerp afbakenen

Door het onderwerp af te bakenen blijft het behapbaar en kun je meer de diepte in gaan dan wanneer je je onderwerp heel breed houdt. In deze fase probeer je de begrippen in je onderzoek zo precies mogelijk te formuleren. Stel dat je weer begint met de vraag uit stap 1:

'Wat is de invloed van de omgeving op de vitamine C productie van een vrucht.'

Het is in deze vraag nog niet duidelijk welke vrucht je gaat onderzoeken. Je hebt natuurlijk geen tijd om alle vruchten te onderzoeken! Je kunt je vraag verder afbakenen door dat te specificeren, dus bijvoorbeeld:

'Wat is de invloed van de omgeving op de vitamine C productie van een sinaasappel?'

Nu is duidelijk welke vrucht je gaat onderzoeken, maar nog niet welke omgevingsfactor je gaat onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan zonlicht, temperatuur, bodemsamenstelling, etc. Je kunt je vraag verbeteren door dat verder te specificeren, dus bijvoorbeeld:

'Wat is de invloed van de hoeveelheid zonlicht op de vitamine C productie van een sinaasappel?'

Nu heb je een duidelijk afgebakende vraag die je in je pws kunt beantwoorden.

Laatst gewijzigd:12 april 2021 13:48