Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students Science support desk

Wat is goede literatuur?

Om te bepalen of literatuur betrouwbaar is kun je letten op de volgende aspecten:

Wie is de auteur van de tekst? Is dat een expert op dit gebied? Of is het een leek? Als de informatie van een betrouwbare instelling (bijvoorbeeld een universiteit of onderzoeksinstituut) komt, is die over het algemeen betrouwbaar. Zoek eventueel de organisatie of auteur op (bijvoorbeeld op internet) om uit te zoeken hoe betrouwbaar deze is.

Met welk doel is de tekst geschreven? Een betrouwbare bron moet objectief zijn. Een reclametekst zal je over het algemeen eenzijdige informatie geven om het product in een goed daglicht te stellen.

Is de bron actueel? Kijk wanneer de tekst geschreven is en of (en zo ja wanneer) die is bijgewerkt. Een tekst die tien jaar geleden geschreven is kan verouderde informatie bevatten.

Is de bron geredigeerd of herzien? Sommige bronnen worden door andere onderzoekers, redacteurs of experts nagekeken. Die kunnen onjuistheden uit de tekst halen en onvolledigheden aanvullen. Zo’n tekst is dan ook betrouwbaarder dan een tekst die niet wordt gecontroleerd.

Worden er referenties gegeven? Als een auteur verwijst naar de bronnen die hij gebruikt heeft weet je zeker dat hij niet zomaar iets heeft verzonnen en kun je zelf de bronnen bestuderen om te controleren of wat de auteur zegt wel klopt.

Komt de informatie overeen met de informatie in andere bronnen? Je gebruikt nooit één bron, maar kijkt altijd wat je verder nog op internet of in boeken te vinden is. Dit is zeker belangrijk in actueel onderzoek, omdat wetenschappers soms van mening verschillen.

Is de bron niet bedoeld als sarcastisch of grappig stuk? De website van de speld is een mooi voorbeeld. Hierop staan grappig bedoelde stukken die niet kloppen met de werkelijkheid. Ook 1-aprilgrappen in de krant zijn een voorbeeld. Veel kranten publiceren vlak voor deze datum expres een bericht wat niet klopt.

Wikipedia

Wikipedia is een prima online encyclopedie, zeker de Engelse variant. Omdat Wikipedia een online encyclopedie is die door een selecte groep onderhouden wordt en door iedereen aangepast kan worden, valt er wel wat over de betrouwbaarheid van de site te zeggen. Een PWS met alleen Wikipedia in de literatuurlijst maakt dus geen sterke indruk. Wel is het een handig instrument om je kennis op te helderen en voor het vinden van literatuur. Dus ja, Wikipedia kan je gebruiken als bron, maar beter is het om Wikipedia voor het vergaren van kennis en de referentie naar andere bronnen te gebruiken. Een andere gerenommeerde online encyclopedie is Encyclopedia Britannica, te vinden op www.britannica.com.

Bronnen

Cornell university Library (2014). Evaluating Web Sites: Criteria and Tools. Op 3 juli 2014 ontleend aan http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/webeval.html#eval

Hogeschool Leiden (n.d.). Informatie(bronnen) beoordelen. Op 3 juli 2014 ontleend aan https://www.hsleiden.nl/mediacentrum/ondersteuning-bij-onderzoek/informatie-beoordelen

Hogeschool Utrecht (n.d.). Beoordelen informatiebronnen. Op 3 juli 2014 ontleend aan http://www.bibliotheek.hu.nl/Ondersteuning/Slim-zoeken

Rijksuniversiteit Groningen (2013). Wat voor bron kies je. Op 14 augustus 2013 ontleend aan https://www.rug.nl/education/scholierenacademie/scholieren/pws-hulp/onderzoeken-en-analyseren/

Laatst gewijzigd:12 april 2021 13:48