Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students Science support desk

Architectuur en Wiskunde

Het 'trompe l'oeil' oftwel 'bedrog van het oog' van de Santa Maria del Fiore in Florence. GNU Free Documentation Lisence, maker D. Gayo.
Het 'trompe l'oeil' oftwel 'bedrog van het oog' van de Santa Maria del Fiore in Florence. GNU Free Documentation Lisence, maker D. Gayo.

Als je denkt aan de combinatie van architectuur en wiskunde, lijkt het al gauw alsof wiskunde een voornamelijk een hulpmiddel is voor architectuur. Wanneer je echter bedenkt dat wiskunde eigenlijk voornamelijk patronen en structuren bestudeert, ligt het al wat meer voor de hand om architectuur juist als een deel van de wiskunde te zien.

Pyramides en de gulden snede
Zo suggereerde F.Röber in 1855 dat de verhoudingen van Egyptische Pyramides allemaal gebaseerd waren op de gulden snede , wat volgens hem bewees dat ze gebouwd waren door zeer geleerde wiskundigen.

Pythagoras en architectuur
De Pythagoreërs (volgelingen van Pythagoras) geloofden dat alles in de wereld met getallen te maken had, voor hen waren getallen van religieuze betekenis. In zijn boek Bauwerk und Plastik des Parthenon, in Antike Kunst (Basel, 1980) bestudeert E. Berger de afmetingen van het Parthenon in Athene. Daarbij kwam hij tot de ontdekking dat voornamelijk de verhoudingen 2:3 en het kwadraat daarvan: 4:9 gebruikt werden.

Trompe l'oeil
Tegenwoordig is wiskunde vooral een gebruiksvoorwerp voor de architectuur, om bijvoorbeeld met handige trucjes een mooi perspectief te creëren. Een leuk voorbeeld is de zogenaamde Trompe l'oeil , letterlijk "bedrog van het oog". Op het Palazzo Spada in Rome staat een zuilengallerij gemaakt door Francesco Borromini (zie plaatje). Door perspectivische technieken heeft hij het doen lijken of het een lange galerij is met aan het eind een beeld ter grote van een mens. In feite ben je in drie stappen door de galerij heen, en het beeld is misschien hooguit een meter hoog.

Een ander voorbeeld hiervan is de Villa Barbaro. Hierover zijn meerdere documentaires gemaakt, waaronder deze Engelstalige documentaire. De documentaire is ongeveer een half uur.

Probeer nu zelf eens een vraagstelling te bedenken, bijvoorbeeld: wat voor rol speelde wiskunde vroeger in de architectuur, en hoe staat het daar tegenwoordig mee?

Heb je vragen of lijkt het je leuk hier je profielwerkstuk over te doen? Neem dan contact op met het Betasteunpunt.

Laatst gewijzigd:12 april 2021 13:47