Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students Science support desk

Supergeleiding

Een voorbeeld van supergeleiding
Een voorbeeld van supergeleiding

Supergeleidende materialen zijn materialen waarvan de elektrische weerstand verdwijnt wanneer het materiaal wordt gekoeld tot een specifieke (zeer lage) temperatuur. Koeling van deze materialen wordt vaak gedaan met vloeibaar helium en vloeibaar stikstof, erg koud dus!

Interessante onderzoeksvragen

  • Hoe ontstaat supergeleiding?
  • Wat weet men over materialen die supergeleidend zijn bij hogere temperatuur? (meer richting kamertemperatuur dan richting absolute nulpunt)
  • Hoe werkt het Meissner-effect? (zie afbeelding, een permanente magneet zweeft boven een supergeleider)

Experiment

Erg leuk is om daadwerkelijk experimenten te doen met supergeleidend materiaal. Een bekend voorbeeld hiervan is niet alleen het uittesten van het Meissner-effect, maar ook de zweeftrein. De RUG bezit een kleine opstelling van een zweeftreintje waarmee verschillende experimenten uitgevoerd kunnen worden zoals:

  • Hoe scherp mag een bocht zijn om een zweeftreintje door te laten rijden/zweven?
  • Hoe groot mag een ‘gat’ in de baan zijn om een zweeftreintje door te laten rijden/zweven?
  • Wat is het effect van het omdraaien van Noord- en Zuidpolen van de magneten die de baan vormen?

Opmerkingen

Wil je hier meer van weten, neem dan contact op via het Betasteunpuntformulier.

Laatst gewijzigd:03 november 2023 15:51