Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students Science support desk

Brekingsindex van lucht

Voor de brekingsindex van lucht wordt bijna altijd aangenomen dat die even groot is als de brekingsindex voor vacuum. Toch is de brekingsindex van lucht iets groter dan 1. Dit kan worden gemeten met behulp van een Michelson interferometer, een optisch apparaat waarmee hele kleine (optische) weglengteverschillen gemeten kunnen worden.

Interessante hoofdvragen

  • Hoe kan de brekingsindex van lucht worden bepaald?
  • Is de brekingsindex van lucht afhankelijk van temperatuur?
  • Is de brekingsindex van lucht afhankelijk van de luchtdruk?

Opmerkingen

Op de Rijksuniversiteit Groningen is een opstelling aanwezig. Wil je hier meer van weten, neem dan contact op via het Betasteunpunt formulier.

Dit is een schematische voorstelling van een interferometer. De truuk is om een lichtbundel te splitsen met een halfdoorlatende spiegel.
Dit is een schematische voorstelling van een interferometer. De truuk is om een lichtbundel te splitsen met een halfdoorlatende spiegel.
Laatst gewijzigd:12 april 2021 13:48