Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Pre University Students Science support desk

Wek zelf bio-energie op!

Fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas raken op en energieprijzen stijgen. Er is daarom steeds meer aandacht voor nieuwe energiebronnen. Bio-energie is zo’n alternatief.

Biobrandstoffen worden gewonnen uit plantaardig of dierlijk (rest)materiaal, zoals algen, stro, mest en (oud) frituurvet. Een groot voordeel is dat deze energiebronnen hernieuwbaar zijn. Is de brandstof op, dan kun je gewoon nieuwe planten kweken. Bovendien zijn biobrandstoffen minder schadelijk voor het milieu dan bijvoorbeeld aardolie en steenkool. Bij de verbranding komt weliswaar CO2 vrij, maar tijdens de groei nemen de planten waarvan de brandstof gemaakt wordt juist CO2 op.

Een vorm van bio-energie is biogas. Dat wordt geproduceerd door biomassa (bijvoorbeeld rioolslib, mest, gft-afval of maïs) te vergisten. In dat proces breken micro-organismen de biomassa af en ontstaat er een mengsel van methaan en koolstofdioxide, dat vrijkomt in de vorm van gasbelletjes.

De gasbelletjes die bij de reactie worden gevormd kun je met een waterslot en een lichtsensor meten. Als je het hele systeem aan de computer koppelt, kun je het proces volgen. Zo kun je bijvoorbeeld de beste omstandigheden voor de vergistingsreactie bepalen. Of kun je onderzoeken welk plantenmateriaal het meeste biogas geeft. Ook kun je de samenstelling van het geproduceerde gas meten om te bepalen hoeveel energie je daar uit kunt halen.

Op de RUG is een opstelling aanwezig om deze proef uit te voeren. Vul ons formulier in als je daar gebruik van wil maken.

Maïs
Maïs

Interessante onderzoeksvragen:

  • Wat zijn de beste omstandigheden om biogas te produceren? Werkt de reactie beter als je vocht toevoegt? Of bij een bepaalde temperatuur? Of de stoffen harder roert tijdens de vergisting?
  • Uit welke (rest)producten kun je het meeste energie produceren?
  • Kun je afval zoals fruitschillen, koffiedrab of garnalendoppen omzetten in biogas?

Handige literatuur:

Laatst gewijzigd:22 januari 2024 16:05