Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Pre University Students Science support desk

De studentassistenten

Wie zitten er achter het Bètasteunpunt?
  • Voor Biologie helpen Tim ten Bulte, Sophie van Zonneveld, Anke Haaksma en Pepijn Hesselink.
  • Voor Scheikunde helpen Sanne Smith en Daan Wesselink.
  • Voor Wiskunde helpt Marten Boerma.
  • Voor Natuurkunde helpen Jolien Diekema en Joachim Kooijinga.
  • Voor Kunstmatige Intelligentie en Informatica helpt Ivo Steegstra. Naast deze studenten helpen vele onderzoekers ook mee bij het oplossen van jullie vraagstukken en het scherpstellen van onderzoeksvragen en het experimenteren.

Naast bovenstaande mensen kun je ook antwoord verwachten van Helena Vis, coördinator van het Bètasteunpunt, en van andere wetenschappelijke medewerkers. Als je een goede vraag stelt en er is een specialist op de universiteit werkzaam, dan proberen we zijn of haar medewerking te krijgen om jouw vraag te beantwoorden.

Een team van studentassistenten doen hun uiterste best om jouw bèta-vragen te beantwoorden en/of je verder te helpen met je profielwerkstuk onderzoek.
Een team van studentassistenten doen hun uiterste best om jouw bèta-vragen te beantwoorden en/of je verder te helpen met je profielwerkstuk onderzoek.
Laatst gewijzigd:12 april 2021 13:48