Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXBezoek onze expo's & workshops!Permanente expoZie het onzichtbare

Profielwerkstuk

Luminol: Licht uit moleculen

In forensisch onderzoek vindt politie onzichtbare bloedsporen met luminol. Als luminol in aanraking komt met een oxidant geeft het licht variërend van diep blauw tot cyaan. Dit proces staat onder invloed van een katalysator. Het ijzer in hemoglobine is zo’n katalysator, maar ook koper en cyanides werken als katalysator waardoor luminol ook veel wordt gebruikt bij celonderzoek in de biochemie.

Interessante onderzoeksvragen

  • Hoe wordt luminol in de industrie gemaakt en kan deze synthese ook zelf worden gedaan?
  • Luminol is afhankelijk van een oxidant, welke oxidanten zijn hiervoor geschikt en wat voor invloed heeft de concentratie hierop?
  • Zonder katalysator geeft luminol doorgaans erg weinig licht, welke invloed hebben verschillende katalysatoren op de lichtopbrengst.
  • Als luminol ook reageert onder invloed van andere katalysatoren, is het dan wel effectief in het forensische onderzoek?
Bij de afbraak van luminol komt energie vrij in de vorm van licht
Bij de afbraak van luminol komt energie vrij in de vorm van licht
Benodigdheden/uitwerking
  • Luminol, aangeschaft door school of zelf gesynthetiseerd
  • Verschillende oxidanten en/of katalysatoren
  • Een lichtmeter is veel betrouwbaarder voor de lichtintensiteit dan het menselijke oog

Handige literatuur

Opmerking

Heb je vragen of lijkt het je leuk hier je profielwerkstuk over te doen? Neem dan contact op met het Betasteunpunt.

Laatst gewijzigd:09 januari 2018 14:29
printView this page in: English