Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Visit our exhibitions! Longterm exhibition School CO2-web Profielwerkstuk

Onrust in de lucht

Landen hebben in het Kyoto protocol afgesproken om de uitstoot van CO2 te verminderen om de klimaatverandering tegen te gaan. Maar hoeveel van die uitstoot blijft daadwerkelijk in de lucht rondzweven? Zijn er gebieden die door de toename juist meer CO2 zijn gaan opnemen?

Binnen CarboEurope, een samenwerking van wetenschappelijke instituten, proberen ze deze vragen te beantwoorden door de CO2 in de lucht en op aarde nauwkeurig te meten. Zo proberen ze de koolstofkringloop in kaart te brengen.

Binnen het SchoolCO2web meet een netwerk van scholen ook het CO2 gehalte in de lucht. Onderzoek hoe je de meters zo kunt afstellen dat je zo nauwkeurig mogelijke metingen krijgt. Of gebruik deze metingen om zelf een simpel model te maken die de dynamiek van het CO2 gehalte in de lucht beschrijft. Probeer verder de verschillen in koolstofkringloop tussen verschillende gebieden zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Via het Bètasteunpunt kun je begeleiding krijgen van studenten en wetenschappers bij het uitvoeren van je profielwerkstuk.

Het weer speelt met de CO2-concentratie in de lucht. ©Richard Griffin.
Het weer speelt met de CO2-concentratie in de lucht. ©Richard Griffin.
Laatst gewijzigd:01 mei 2015 12:32