Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Visit our exhibitions! Longterm exhibition School CO2-web Lesmateriaal uit eigen huis

Wereldwijde Klimaatverandering

Dit is een module van negen lessen, waarin leerlingen onderzoeksvaardigheden leren. De leerlingen krijgen een inleidend verhaal over de klimaatverandering, gaan een practicum doen over de respiratie van planten en leren hoe ze verbanden kunnen vinden binnen de meetgegevens van het SchoolCO2web met behulp van Excel. De rode draad is dat ze werken vanuit een onderzoeksvraag, via analyse van data toewerken naar een conclusie en vervolgens vanuit die conclusie weer nieuwe onderzoeksvragen verzinnen. De module is multidisciplinair. De vakken biologie, wiskunde, ict en scheikunde spelen allen een rol.


Deze module is bedoeld voor leerlingen die in 4 vwo zitten. De module is geschreven door Anne Vollmer, Hand Barla, Richel Bilderbeek en Jens Kooij als onderdeel van hun lerarenopleiding.

Een blik op het leerlingenmateriaal van de module Wereldwijde Klimaatverandering. ©Anne Vollmer, Hans Barla, Richel Bilderbeek, Jens Kooij
Een blik op het leerlingenmateriaal van de module Wereldwijde Klimaatverandering. ©Anne Vollmer, Hans Barla, Richel Bilderbeek, Jens Kooij
Laatst gewijzigd:02 december 2015 14:54