Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Visit our exhibitions! Longterm exhibition School CO2-web Lesmateriaal uit eigen huis

CO2 Meten en Weten

Dit is een mini nlt module van drie lessen, waarin leerlingen leren hoe je goede metingen kunt verrichten en hoe je met behulp van statistiek informatie uit een grote dataset kunt halen met behulp van een spreadsheet programma. De context waarbinnen leerlingen deze vaardigheden leren, zijn de CO2 metingen en weersgegevens van het SchoolCO2web. De module probeert de aansluiting van vo en wo te verbeteren, omdat de vaardigheden zoals nauwkeurig meten en data-analyse met een spreadsheet programma belangrijke vaardigheden zijn binnen de wetenschap.


Deze module is bedoeld voor leerlingen die in 5 vwo zitten. Vooral leerlingen met een nt profiel hebben baat bij deze module, omdat ze niet veel statistiek krijgen. Meestal hebben ze namelijk geen wiskunde a in hun vakkenpakket. De module is geschreven door Bart Pander als onderdeel van zijn lerarenopleiding.

Een blik op de mini nlt module "CO2 Meten en Weten". ©Bart Pander.
Een blik op de mini nlt module "CO2 Meten en Weten". ©Bart Pander.
Laatst gewijzigd:02 december 2015 14:53