Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Visit our exhibitions! Longterm exhibition School CO2-web Installatie meetnetwerk

Info over meters

Vaisala CO2-meter

De CO2-concentratie wordt gemeten met de zogenaamde Vaisala Carbocap GMP343. Deze wordt vanaf nu gewoon Vaisala genoemd. Deze detector wordt veel gebruikt in kassen om de luchtsamenstelling in de gaten te houden. Voor de continue metingen is de Vaisala op het dak van de scholen bevestigd. De Vaisala is maar 20 cm groot en is daardoor ook uitermate geschikt om metingen op andere plaatsen te doen, zoals in een klaslokaal of bij een weiland.

Dit is de Vaisala CO2-meter op het dak van het Maartenscollege. De witte bak beschermt de meter tegen de regen. ©Maartenscollege.
Dit is de Vaisala CO2-meter op het dak van het Maartenscollege. De witte bak beschermt de meter tegen de regen. ©Maartenscollege.

De Vaisala is een zogenaamde 'non-dispersive infra-red' sensor. In de Vaisala zit een lamp die infrarood licht uitzendt. Dit licht wordt door een spiegel teruggekaatst naar een detector voor infrarood licht. Onderweg komt het licht de CO2-moleculen in de lucht tegen, die een deel van dit licht absorberen. De infrarooddetector zal dus een lagere lichtsterkte meten dan de lamp heeft uitgezonden. Dit verschil in intensiteit is een maat voor het aantal CO2-moleculen dat het licht tegen is gekomen en dus voor de CO2-concentratie in de lucht.

In dit schema is de werking van de Vaisala weergegeven. ©Vaisala.
In dit schema is de werking van de Vaisala weergegeven. ©Vaisala.

Davis weerstation

Op elke school is ook een Davis Vantage PRO weerstation geplaatst. Dit weerstation stuurt waardes voor de luchtdruk, temperatuur en de luchtvochtigheid door naar de Vaisala. De Vaisala heeft deze gegevens nodig om de CO2-metingen te compenseren. Dit is het makkelijkste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Als de luchtdruk in de Vaisala stijgt, dan betekent dat dat er meer luchtdeeltjes in dezelfde ruimte zitten. Dus ook meer CO2-moleculen. Hierdoor meet de Vaisala meer CO2-moleculen bij een hogere luchtdruk.

Dit is het Davis Vantage PRO weerstation op het dak van het Maartenscollege. ©Maartenscollege.
Dit is het Davis Vantage PRO weerstation op het dak van het Maartenscollege. ©Maartenscollege.

Omdat je de CO2-concentratie onafhankelijk van de luchtdruk wilt weten, stuurt het weerstation de waarde voor de luchtdruk naar de Vaisala. De Vaisala rekent vervolgens de CO2-concentratie om naar een vaste waarde voor de luchtdruk.

Het weerstation houdt ook andere factoren bij, zoals de hoeveelheid regen, de windrichting en de windsnelheid.

De staart van het weerstation meet de windsnelheid en de windrichting. ©Maartenscollege.
De staart van het weerstation meet de windsnelheid en de windrichting. ©Maartenscollege.
Laatst gewijzigd:01 mei 2015 12:31