Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Visit our exhibitions! Longterm exhibition School CO2-web Installatie meetnetwerk

Handleiding

Op deze pagina staat een handleiding (Engels) voor scholen die meedoen of gaan meedoen aan het SchoolCO2web. In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe je de meters op het dak van de school monteert, hoe je de software moet configureren en hoe de taakverdeling tussen school en universiteit ligt.

  

 

 

Installatie van de meters op de school
Installatie van de meters op de school
Laatst gewijzigd:01 mei 2015 12:31