Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXVisit our exhibitions!Longterm exhibitionSchool CO2-webDeelnemers

Nederland

In Nederland zijn twee netwerken van scholen die aangesloten zijn op het SchoolCO2web. Het eerste netwerk ligt in en rond Groningen en wordt gecoördineerd vanuit het Centrum voor Isotopenonderzoek (CIO) en het Instituut voor Didactiek en Onderwijsontwikkeling (IDO). Op dit moment zijn drie scholen aangesloten op dit netwerk: het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen, het Maartenscollege in Haren en het Lauwerscollege in Buitenpost.

Het tweede netwerk ligt in en rond Amsterdam en wordt gecoördineerd vanuit de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit netwerk is gerealiseerd met hulp van een WO-Sprint subsidie.

Laatst gewijzigd:18 maart 2019 11:28