Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Visit our exhibitions! Longterm exhibition School CO2-web Deelnemers

Achtergrond

Een aantal jaar geleden hebben het Centrum voor Isotopenonderzoek (CIO) en het Instituut Science Education and communication (ISEC) in samenwerking met een aantal middelbare scholen het SchoolCO2web opgericht. Het project werd indertijd mogelijk gemaakt door subsidies van het Gratemafonds en het Groninger Universiteitsfonds. Deze scholen hebben een CO2-meter en een weerstation op hun dak geplaatst. Ze sturen de atmosferische metingen via een schoolcomputer automatisch op naar een centrale database van de universiteit. Het netwerk zal de komende tijd uitgebreid worden met 5 scholen. Ook de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam zal een vijftal scholen uitrusten met meters.

Het doel van het SchoolCO2web is om scholieren meer inzicht te geven in de koolstofcyclus en in de fluctuaties van CO2 in de atmosfeer. Ook leren ze hoe ze nuttige informatie kunnen halen uit een grote hoeveelheid meetgegevens door het gebruik van spreadsheet programma's en statistiek. Data-analyse is een belangrijke vaardigheid binnen het wetenschappelijk onderzoek. Daarom vormt dit project een brug tussen het voortgezet onderwijs en de universiteit. Omdat de metingen op de scholen zelf plaatsvinden en omdat de meetgegevens mogelijk gebruikt kunnen worden binnen wetenschappelijk onderzoek, breng je de wetenschap dichterbij middelbare scholieren.

Het SchoolCO2web is actief binnen Studiestijgers. Studiestijgers is een netwerk van ongeveer 20 scholen die met de RUG samenwerken. Binnen Studiestijgers ontwerpt een groep docenten educatieve projecten en lesmodules rondom CO2. Zij testen de materialen in hun eigen klas. Ze krijgen binnen dit proces didactische inbreng van het IDO en technische en wetenschappelijke inbreng van het CIO. Omdat het onderwerp zich goed leent voor een vakoverstijgende aanpak zijn hierbij docenten natuurkunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde betrokken. Het materiaal is bruikbaar binnen deze schoolvakken in de profielen NT en NG van de bovenbouw HAVO en VWO. De metingen van het SchoolCO2web vormen een goede context voor profielwerkstukken en vakoverstijgende projecten. Daarom ontwikkelen de docenten op dit moment een module voor het nieuwe bètavak Natuur, Leven en Technologie ( NLT ).

Sinds april 2007 draait het SchoolCO2web mee in het Teacher Scientist Partnerships (TSP) project. Dit Europese Comenius project heeft o.a. als doel om het leervermogen van leerlingen te vergroten door ze te betrekken bij praktische taken die uitgevoerd worden binnen wetenschappelijke instellingen. Recentelijk neemt het SchoolCO2web ook deel aan het Europese project Carboschools. Binnen dit project werken wetenschappers die onderzoek doen naar de koolstofcyclus samen met docenten van de middelbare school. Samen leren ze leerlingen wat de gevolgen zijn van klimaatverandering, laten ze leerlingen wetenschappelijk onderzoek doen naar de koolstofcyclus en leren ze wat ze in hun omgeving kunnen doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Binnen Carboschools zullen ongeveer 15 scholen in 5 verschillende landen aangesloten worden op het SchoolCO2web. Dit biedt interessante mogelijkheden voor samenwerking tussen leerlingen van verschillende landen.
Laatst gewijzigd:11 juli 2023 11:51