Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Teachers Wiskunde D online

Wiskunde D online

Wiskunde D biedt uitdagende wiskunde voor de leerling die meer wil. Bovendien biedt het een voorsprong bij een latere exacte studie. Helaas komt het vak steeds meer in het gedrang. Er zijn kleine klasjes en op een aantal scholen wordt wiskunde D zelfs niet meer aangeboden.

Om leerlingen die op school geen wiskunde D kunnen doen toch de mogelijkheid te bieden om het vak te volgen, biedt de Rijksuniversiteit Groningen samen met SLO, PWN en andere onderwijsinstellingen wiskunde D aan.

Wat is wiskunde D online?
Wiskunde D online wordt via een centrale digitale leeromgeving (DLO) van de Open Universiteit aangeboden. Het aanbod bestaat uit:

  • Lesmateriaal ondersteund door videolessen
  • Weekschema en huiswerk
  • Nakijken van huiswerk (door student-assistenten en/of (ex-)docenten wiskunde)
  • Voorbeeldtoetsen
  • 1 à 2 keer per jaar een wiskundemiddag op de universiteit
Leerlingen van klas 4 op de wiskundemiddag
Leerlingen van klas 4 op de wiskundemiddag

Lesmateriaal
Nieuw examenprogramma wiskunde D met open lesmateriaal van De Wageningse methode.

Kosten
Voor leerlingen die op deze wijze Wiskunde D Online doen, betaalt hun school een jaarlijkse bijdrage: 150 euro per leerling in 4 vwo en 5 vwo en 75 euro per leerling in 6 vwo. Daar zijn alle kosten bij inbegrepen, inclusief het wekelijks nakijken van de huiswerkopgaven. Voor afdrukken op papier van leermaterialen of opgaven moeten leerlingen of scholen zelf zorgen.

Rol docent
Een eerstegraads docent wiskunde is minimaal 1 uur per week beschikbaar voor ondersteuning op school. De docent kijkt de toetsen na van de leerlingen en is verantwoordelijk (volgens het PTA van de school) voor de beoordeling.

Kanttekening
Wiskunde D online is bedoeld voor scholen met kleine (of geen) groepjes wiskunde D. Het heeft de voorkeur dat wiskunde D regulier wordt gegeven met een eigen docent. Dit wil zeggen dat scholen niet meer dan 10 leerlingen per leerjaar aan dit project mee kunnen laten doen.

Deelnameformulier
Bij SLO, via http://formulieren.slo.nl/formulieren/wiskunde-d-online/ kunt u digitaal uw belangstelling kenbaar maken. Vervolgens ontvangt uw school een overeenkomst die, ondertekend door de schoolleider, moet worden geretourneerd voor 1 juni.

Contact
Met vragen kunt u terecht bij:

Voor vragen over de voortgang van wiskunde D in Groningen
wiskunded rug.nl

Johan Gademan (voor vragen over wiskunde D landelijk)
j.gademan slo.nl

Laatst gewijzigd:12 maart 2024 15:21