Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Teachers

NLT Vaksteunpunt Noord

Netwerk Noord is zowel verantwoordelijk voor een fors deel van de landelijk gecertificeerde NLT modules als voor de organisatie en communicatie van het vak NLT. De communicatie verloopt grotendeels via de landelijke NLT database. NLT steunpunt coördinator Mart Mojet fungeert als vraagbaak voor docenten en omgekeerd vraagt Mart van docenten om ervaringen met de modules te delen binnen het vaksteunpunt. Daarbij kunnen ook toetsen worden uitgewisseld. Ook van VHL, NHL en RUG wordt een inspanning gevraagd voor het up-to-date houden van de NLT modules (volgend jaar 9 havo en 4 vwo modules). Experts uit het hoger onderwijs beoordelen periodiek de inhoud en actualiteit van het lesmateriaal en leveren soms een bijdrage aan het bijstellen van het lesmateriaal.

De ervaring leert dat het open source lesmateriaal van de NLT modules ook wordt ingezet bij andere vakken. Docenten adviseren leerlingen om bij profielwerkstukken lesmaterialen van NLT te raadplegen en daarmee te komen tot de gewenste verdieping.

Contact

Mart Mojet (RSG—Sneek en NHL hogeschool)
Sieberen Idzenga | sidzenga@gmail.com (RUG)

Laatst gewijzigd:28 januari 2021 10:21