Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Teachers Nascholingen en cursussen

Programma

Ontwikkel Teams voor het nieuwe examenprogramma informatica

Jos Tolboom, leerplanontwikkelaar wiskunde en informatica, SLO

Op 1 augustus 2019 moeten Nederlandse havo- en vwo-scholen die informatica aanbieden lesgeven volgens het nieuwe examenprogramma informatica zoals officieel aangekondigd op 5 oktober 2016.

Inmiddels heeft het ministerie van OCW toestemming gegeven voor het opzetten van ontwikkelteams (OT), met inbreng van zowel vo als ho. En als opdracht: het ontwikkelen van lesmodulen voor de twaalf keuzethema's van het examenprogramma informatica (advies SLO). Daarnaast moet een OT ook scholing voor docenten ontwikkelen.

Het ligt in de bedoeling dat er vanuit Science LinX een ontwikkelteam wordt opgezet, NataĊĦa Grgurina presenteert de plannen.

In deze lezing zal Jos Tolboom de kaders schetsen waarbinnen de OT's aan de slag kunnen gaan.

Grote vraag is: wie durft aan een OT deel te nemen?

Inspirerende werkvormen

Laurens Korste, trainer robotica en maakonderwijs ECNO – NHL.

Er zijn veel aantrekkelijke manieren om programmeren aan te bieden, robotica is daar één van. Maar ook het maken van app’s, games design en Internet of Things zijn motiverende werkvormen. Zo zijn er kant en klare robots (met een vast programma), of kunnen de leerlingen zelf dingen maken en daarin ontdekken wat de (digitale) mogelijkheden zijn.

Een beginnende VMBO leerling heeft ander materiaal nodig dan de geïnteresseerde bovenbouw VWO leerling. Welk materiaal en welke aanpak is een vraag waar veel scholen naar op zoek zijn. De ECNO kan daarbij helpen. Laurens vertelt over de “Keuze cursus aan de slag met Robotica VO” waarin eerst kennis wordt gemaakt met het programmeren van verschillende platforms ( o.a. micro:bit ) om daarna te kijken naar de didactiek en doorlopende leerlijn. Na deze cursus kan de deelnemer op een meer verantwoorde manier keuzes maken t.a.v. aanschaf materiaal en heeft hij/zij meer programmeerervaring.

Op de stand hebben we een aantal demonstraties en een aantal laptops om zelf dingen uit te proberen.

http://maakonderwijs-ecno.nl/

www.boktorrobotica.nl

Laatst gewijzigd:29 oktober 2019 12:09