Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Teachers Nascholingen en cursussen

Nascholing voor TOA's

Aansluitend op de eerdere TOA cursus bij de RUG wordt komend jaar deze didactische TOA cursus aangeboden bij Hogeschool Van Hall Larenstein. In de eerste bijeenkomsten wordt ingegaan op de didactiek en omgang met leerlingen van verschillend niveau en leeftijd. Daarna ligt de nadruk op de vernieuwingen in het natuurwetenschappelijke onderwijs en de impact die dit heeft op het werk van de TOA.

DOELEN VAN DE CURSUS

De TOA is na deze cursus vertrouwd met de rol van begeleider van een groepsproces met leerlingen. Hierbij kent hij/zij de verschillende typen leerlingen en hoe die benaderd kunnen worden. De TOA krijgt inzicht in de didactiek van natuurwetenschappen en heeft handvatten voor het geven van demonstratiepractica, begeleiden van een klassikaal practicum en het begeleiden van individuele (groepen) leerlingen. Daarnaast werkt de TOA aan de vormgeving van een praktische leerlijn in het kader van de vernieuwing van de natuurwetenschappen en is in staat om leerlingen te beoordelen op hun praktische werk. De TOA wisselt ervaringen uit met collega TOA's

THEMA'S VAN DE BIJEENKOMSTEN

  • De rol van de TOA
  • Demonstratiepractica
  • Interactie met leerlingen en leerprocessen
  • Omgaan met leerlingen. Hoe beïnvloedt de manier van communicatie van de TOA het gedrag van leerlingen?
  • Didactiek bij het geven demonstratiepractica, begeleiden bij een klassikaal practicum en het begeleiden van individuele (groepen) leerlingen
  • De vernieuwingen in het bètaonderwijs. Wat zijn de achterliggende gedachten?
  • Afsluiting met bespreking van door TOA ingebrachte proeven/problemen en evaluatie.

Meer informatie: Jan van Lune

Laatst gewijzigd:22 juni 2017 10:40