Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Teachers Nascholingen en cursussen

Nascholing Informatica

Computational Science

De cursusinhoud van de nascholing Informatica is afgestemd op het nieuwe examenprogramma dat naar verwachting vanaf 2019 zal gelden. Daarin is modelleren opgenomen als wetenschappelijke vaardigheid in het kernprogramma. Modelleren en simuleren zijn belangrijke aspecten van computational thinking en bieden een geschikte context om de leerinhoud van informatica in praktijk te brengen. Ook voor leerlingen die een vervolgopleiding buiten de informatica kiezen is het te verwachten dat ze tijdens hun opleiding of beroep in aanraking komen met modelleren en simuleren. Het onderwerp is in te passen in het huidige examenprogramma. In deze cursus concentreren we ons op Agent Based Modeling. Deze modelleertechniek is zeer geschikt om stapsgewijs modellen op te bouwen van verschijnselen die men nog niet volledig begrijpt en vervolgens die te verkennen door het runnen van simulaties. Hierbij is vaak geen geavanceerde wiskundekennis nodig.

DE CURSUS BEVAT VIER BIJEENKOMSTEN

• In de eerste bijeenkomst maken we kennis met de programmeertaal NetLogo, analyseren we een aantal simpele modellen, en voeren we hiermee een aantal simulaties uit.

• In de tweede bijeenkomst verdiepen we ons in agents, verkennen we emergent gedrag (emergent behavior), concentreren we ons op verschillende niveaus van abstractie (abstraction levels) en experimenteren we weer met een aantal modellen.

•In de derde bijeenkomst brengen we het geleerde in de praktijk en gaan we zelf modellen bouwen.

• In de vierde bijeenkomst concentreren we ons op de verificatie en validatie van modellen. Daarnaast gaan we onze experimenten verfijnen. Tijdens de cursus besteden we aandacht aan de manier waarop we het onderwijs over modelleren en simuleren in de klas vorm kunnen geven. Naast de bijeenkomsten zullen er ook skype sessies ter ondersteuning gehouden worden.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Bètasteunpunt Amsterdam. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de Rijksuniversiteit Groningen.

DATA: 12/10, 2/11, 23/11 en 14/12.

Prijs: 250 euro

Meer informatie: NataĊĦa Grgurina

Laatst gewijzigd:04 oktober 2017 12:19