Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Teachers Nascholingen en cursussen

Biologie: cursus voor starters

In deze cursus voor startende biologiedocenten gaan we aan het werk om bekende vakdidactische vaardigheden aan te scherpen en nieuwe te verkennen. Tijdens de opleiding en daarna zijn tal van didactische vaardigheden geoefend in de praktijk, nu werken we verder aan een verdieping die ook meteen in te zetten is ter verbetering de eigen lespraktijk. Het centrale thema waar we mee werken is het activeren en kritisch leren denken van leerlingen, binnen aantrekkelijke biologische contexten.

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten op de vrijdagmiddag. De afsluiting vindt plaats op de Bèta-brede docentendag op vrijdag 13 april.

Kosten 350 euro per deelnemer.

Deze cursus wordt georganiseerd vanuit Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (EVN)

Meer informatie: Deniz Haydar

Laatst gewijzigd:04 mei 2020 12:43