Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Teachers Lesmateriaal

Lesmateriaal

Binnen het Erasmus+ project SUSTAIN heeft een internationaal team van wetenschappers, experts in wetenschapseducatie en VO-docenten een driedelige serie ontwikkeld over duurzame Landschappen. De online lesmodules laten leerlingen uit 4 VWO nadenken over maatschappelijke thema’s als behoud van het landschap en het verlies van biodiversiteit. Ook leren leerlingen academische vaardigheden door zelf een onderzoek uit te voeren. In de module worden zowel online- en offline-onderdelen, als onderwijs binnen en buiten het klaslokaal gecombineerd. Module SUSTAIN Biodiversiteit en voedselweb gaat over de weidevogelproblematiek en het verlies van biodiversiteit in de graslanden van melkveehouderijen.

De lessenserie 'Sleutelen aan het leven' voor de bovenbouw havo en vwo gaat over knippen-en-plakken met DNA. Gaat dit leiden tot designer baby’s en moeten we dat willen? De twee lessen behandelen de Crispr/cas techniek voor genredactie, de mogelijke medische toepassing bij mensen en de ethische kanten hiervan. Aan de hand van toekomstscenario’s die door het Rathenau Instituut zijn ontwikkeld voor de ‘DNA-dialoog’ bespreek je wat we wél en niet met Crispr/cas willen doen. Wil jij de lessen in de klas gebruiken? Je vindt ze op onze website in zowel Nederlands als Engels.

In het kader van de Nobelprijs voor de Scheikunde die in 2016 is toegekend aan Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart and Bernard L. Feringa, is de lesbrief moleculaire motoren ontwikkeld. De lesbrief biedt docenten het nodige materiaal om in de klas aandacht te besteden aan het werk waarmee Feringa in één klap de bekendste scheikundige van ons land werd. De lesbrief moleculaire motoren neemt je mee naar de wereld van moleculaire machines. Je leert hoe je moleculaire schakelaars kunt maken en gebruiken, wat een moleculaire motor is en welke toepassingen zulke motoren hebben.

Via het menu hiernaast vind je meer informatie over de verschillende modules.

Laatst gewijzigd:05 januari 2021 14:32