Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXTeachersLesmateriaal

Lesmateriaal

Binnen het project Irresistible zijn lesmodules ontwikkeld voor scheikunde, biologie, natuurkunde en NLT, die gebruikt kunnen worden om actueel onderzoek te introduceren in de klas. Ook wordt in de lesmodules aandacht besteedt aan de maatschappelijke implicaties van innovaties. Bijzonder is dat de modules afgesloten worden met het maken van een tentoonstelling. Het is een unieke manier om te zien hoe creatief leerlingen zijn en ook hoe goed ze zich kunnen verdiepen in een onderwerp.

In het kader van de Nobelprijs voor de Scheikunde die in 2016 is toegekend aan Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart and Bernard L. Feringa, is de lesbrief moleculaire motoren ontwikkeld. De lesbrief biedt docenten het nodige materiaal om in de klas aandacht te besteden aan het werk waarmee Feringa in één klap de bekendste scheikundige van ons land werd. In de lesbrief "Moleculaire motoren" duiken we in de wereld van moleculaire machines. Je leert hoe je moleculaire schakelaars kunt maken en gebruiken, wat een moleculaire motor is en welke toepassingen zulke motoren hebben.

Via het menu hier naast vind je meer informatie over de verschillende modules.

Laatst gewijzigd:05 februari 2018 14:32