Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Teachers

Lesbrief moleculaire motoren

Science LinX heeft deze lesbrief ontwikkeld naar aanleiding van de Nobelprijs voor de Scheikunde die in 2016 is toegekend aan Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart and Bernard L. Feringa voor het ontwerp en de ontwikkeling van moleculaire machines. De lesbrief biedt docenten het nodige materiaal om in de klas aandacht te besteden aan het werk waarmee Feringa in één klap de bekendste scheikundige van ons land werd. De lesbrief moleculaire motoren neemt je mee naar de wereld van moleculaire machines. Je leert hoe je moleculaire schakelaars kunt maken en gebruiken, wat een moleculaire motor is en welke toepassingen zulke motoren hebben.

De lesbrief bestaat uit een pdf met uitleg en vragen die je in de klas kunt gebruiken. Daarnaast zijn er vier video's waarin drie promovendi uit de groep van Feringa én Feringa zelf uitleg geven over moleculaire motoren.

Je kunt de lesbrief gratis aanvragen door te mailen naar betasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:24 maart 2020 16:41