Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXTeachersDocent Ontwikkel Teams

PLG Informatica

Cursusjaar 2018-2019

Doelgroep

Zowel startende als ervaren docenten informatica die gestructureerd met elkaar ideeën en ervaringen willen uitwisselen en ondersteuning willen krijgen bij het ontwikkelen, vormgeven en in de praktijk brengen van verschillende aspecten van het informaticaonderwijs.

Inhoud en resultaat

In deze PLG wisselen we ervaringen uit, en is er ook gelegenheid voor inhoudelijke verdieping in relevante thema’s en het gezamenlijk ontwerpen van toetsen, PTA’s en nieuw lesmateriaal, toetsen en praktische opdrachten. Aan het eind van de PLG zullen deelnemers hun didactisch repertoire hebben uitgebreid en zullen ze nieuw les- en toetsmateriaal hebben ontwikkeld.

Programma

Met het oog op het nieuwe examenprogramma werken we samen aan verdere verdieping, nieuwe vakdidactische inzichten, ontwerpen van het PTA voor het nieuwe examenprogramma, en ontwikkelen we lesmateriaal, praktische opdrachten en toetsen. We wisselen “best practices” uit, kijken naar toetsing en beoordeling, en besteden aandacht aan activeren en differentiëren. Ten slotte verkennen we nieuwe vakdidactische inzichten aan de hand van artikelen en opiniestukken.

Afsluiting

Uitwisseling van ideeën, bevindingen en didactische praktijken op de Bètabrede docentendag.

Laatst gewijzigd:12 juni 2018 11:38