Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Teachers Docent Ontwikkel Teams

PLG Informatica

Cursusjaar 2020-2021

Doelgroep

Alle informaticadocenten, zowel beginnend als ervaren, die zich verder willen ontwikkelen en behoefte hebben om collega’s te ontmoeten, zijn welkom!

Inhoud en resultaat

Als je als docent informatica op dit moment behoefte aan bijscholing hebt rondom de nieuwe thema’s in het vernieuwde examenprogramma dan is deze PLG iets voor jou! Vaak ben je als docent informatica een eenpersoons sectie op je school. Daarom is het zinvol en nuttig om vakcollega’s van andere scholen te ontmoeten om ervaringen, tips, lesmateriaal, toetsen, PTA’s en andere vakspecifieke zaken uit te wisselen.

Deze PLG is erop gericht om te voorzien in deze behoeften. Tijdens de bijeenkomsten maken we kennis met de nieuwe thema’s en gaan we in op vakdidactiek van informatica. Daarnaast nemen we ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan voor vakgroepoverleg.

Programma

Er zijn vier vakspecifieke bijeenkomsten. Twee keer richten we ons op vakinhoud en nodigen we de auteurs van het nieuwe lesmateriaal uit om het desbetreffende thema en bijbehorende lesmateriaal te komen toelichten en een korte scholingssessie te verzorgen. De andere twee keren richten we onze aandacht op vakdidactiek van informatica.

15 januari 2021: Keuzethema G: Algoritmiek, berekenbaarheid en logica
12 februari 2021: Vakoverstijgend werken
12 maart 2021: Tools
21 mei 2021: Security (onder voorbehoud)

Naast deze vier bijeenkomsten is er ook een docentendag die voor alle bètavakken gezamenlijk wordt georganiseerd rondom een gemeenschappelijk thema.

Laatst gewijzigd:11 juni 2020 13:01