Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Teachers Docent Ontwikkel Teams

PLG Informatica

Cursusjaar 2019-2020

*ONDER VOORBEHOUD*

Doelgroep

Alle informaticadocenten, zowel beginnend als ervaren, die zich verder willen ontwikkelen en behoefte hebben om collega’s te ontmoeten, zijn welkom!

Inhoud en resultaat

Als je als docent informatica op dit moment behoefte aan bijscholing hebt rondom de nieuwe thema’s, in het vernieuwde examenprogramma dan is deze PLG iets voor jou! Vaak ben je als docent informatica een eenpersoons sectie op je school. Daarom is het zinvol en nuttig om vakcollega’s van andere scholen te ontmoeten om ervaringen, tips, lesmateriaal, toetsen, PTA’s en andere vakspecifieke zaken uit te wisselen.

Deze PLG is erop gericht om te voorzien in deze behoeften. Elke bijeenkomst staat in het teken van één van de nieuwe thema’s. Daarnaast nemen we ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan voor vakgroepoverleg.

Programma

Er zijn vier vakspecifieke bijeenkomsten. Elke keer nodigen we de auteurs van het nieuwe lesmateriaal uit om het desbetreffende thema en bijbehorende lesmateriaal te komen toelichten en een korte scholingssessie te verzorgen.

Data, tijden en plaats

Op vrijdagmiddagen van 13:30 - 16:30 uur op Zernike Campus, Rijksuniversiteit Groningen.

Zie voor de data de jaaragenda.

Laatst gewijzigd:31 juli 2019 17:36